Vad är Tantra?

klkklldfk  fjjsdn fljfljdf

Traditionell Tantra Yoga som det undervisas och utövas på Shri Kali Ashramet i Indien:

Systemet härrör från en tidlös tantrisk formel. Denna serie av ställningar (Asanas) ar baserad på Ayurvedans förståelse av det subtila energisystemet och metafysiken i den vediska filosofin. Asanas praktiseras genom att ligga på golvet med massor av meditativ avkoppling i mellan. På detta sätt kan vi få tillgång till det undermedvetna och instinktivt återkomma i linje med vårt sanna jag – vårt heliga själv. Tantrikerna ser kroppen som ett uttryck för själen, inte bara ett fysiskt skal.

När vårt kroppsliga system lär sig att vara i ett konstant tillstånd av inre avslappning kan det naturligtvis balansera sig själv genom att läka och återintegreras med det hela, det gudomliga totala. Tantra är inte en akademisk filosofi, utan ett liv i praktiken. Eftersom du inte kan skilja sinnet från kroppen ar det helt enkelt så att när harmoni uppnås inombords uppstår meditation av sig själv.

Således, detta traditionella yogasystemet tränar kroppen, sinnet och all subtil energi som en helhet. Det bygger styrka, flexibilitet, energi och även nåd, smidighet och inre harmoni. Denna unika undervisningsstil gör det möjligt för eleverna att behärska djupare inre meditation efter en kort tid. Det ar betonat på hela kroppens meditation för att uppnå enighet med det gudomliga själv.

Yoga är en vetenskap som lär hela kroppen att meditera och som i sin natur aldrig lär ut konkurrens. Konkurrens innebär att man alltid jämför och kontrasterar mot externa situationer. Tantra Yoga ingjuter integration, anrikning och ojämförlig inre styrka. Med dessa egenskaper behärska en utövare livet. Styrkan av att kunna “styra sitt eget liv” ger tillfredsställelse och uppfyllelse som stannar kvar oberoende på eventuella externa situationer eller händelser i livet.

Kaula Yoga är ett Tantriskt Yoga system. Tantra är exakt översatt som kärnan i kärnan och hänvisar till detta system av kunskap som belyser de grundläggande uppfattningarna om livet. Som en del av Kaula Tantra Vijnana ingar Asana, Pranayama och Bandhas integrerat för utövare till att kultivera deras inre hälsosystem som leder till en upplevelse av lugn och balans. Erfarenheterna av lugn och balans ger en referenspunkt för att bygga ett lugnt och balanserat liv.

I traditionell Kaula Yoga är Asanas (ställningar) ulärt från en tidlös tantrisk formel baserad på det subtila energisystemet, Prana eller Chi-systemet. Asanas utförs försiktigt och stadigt med fokus på att optimera hela sig själv. Således är alla system i kroppen subtilt optimerade. Kaula Asana systemet, även kallat Tri-dosha, inehaller balans serien och hälso serien, där du balanserar de olika aspekterna av din prana, eller din livsenergi. De fem elementen (eter, vind, eld, vatten, jord) är indelade i tre grupper som kallas tri doshas. Genom att balansera de fem elementen eller tri doshas balanserar du din mentala och fysiska hälsa.

Tack vare rikedomen i traditionen uppnår utövare av Kaula Tantra balans efter en mycket kort tid. Denna balans inkluderar behärskning av arbetsställningar, ökad styrka och balanserad hälsa. Denna balans tillåter utövare att snabbt blomstra i alla aspekter av deras liv. Traditionell Tantra förstår att när du är fysiskt och psykiskt frisk, kan du bygga ett sunt och optimerad liv.

Genom att införliva och integrera de metoder och kunskapen om Tantra uppnår vi en inre balans så att vi kan slappna av och flyta harmoniskt genom livet. De olika traditionella Tantra övningarna i asana, pranayama och bandhas kultiverar och optimerar alla aspekter av jaget så att vi kan förverkliga vårat fulla potentiella jag.

Det är viktigt att förstå att Yoga inte handlar om att vara flexibel. Det handlar om att odla din hälsa, att starka och genom att sträcka dina leder och muskler minskar kroppens obehag och förbättrar blodcirkulation, balans, muskel kvalitet och allmän hälsa.

Under Hälso Serien är det viktigaste att slappna av. Eftersom kroppen slappnar av har den möjlighet att internt och intuitivt balansera sig själv. Vi är undermedvetna varelser. Den största delen av våra liv (andning, promenader, smälta, även att prata med vänner) är faktiskt åstadkommet undermedvetet. Dessa är alla aktiviteter vi gör utan medveten tanke. På grund av detta ar lärarens främsta uppgift att skapa en djup avslappning- meditation för att ge eleven miljön (internt och externt) där du intuitivt slappnar av och sedan balanseras. Därför stör inte läraren i onödan. Först när du kopplar av kommer alla fördelar av yoga fram. Flexibilitet, hälsa, styrka, osv.

Utrymmet eller platsen for utövande är lugnt och fridfyllt, det finns ingen musik, justeringar är sällsynta, allt för att utövarna inte skall störas och kan kultivera sin egen intuitiva medvetenhet istället för att vara beroende av externa effekter. Läraren ar medveten om varje elev och kommer att justera i händelse av eventuell risk for skada. Allt för att utövaren skall kunna bekvämt slappna av även om hon/han justeras. Om du har frågor eller vill ha råd tala med läraren före eller efter lektionen.

För att optimera din och andras upplevelse och erfarenhet av träningen, lämna yoga salen eller platsen tyst så att inte andra störs som kan vara i ett undermedvetet tillstånd av avslappning. Du är välkommen och uppmuntras att stanna i din meditation efter slutet av lektionen, även om du somnar.

Under sessionen, var alltid försiktig, du kan sträcka och utforska din fysiska verklighet försiktigt, utan risk för skada. Bruket blir ett milt men bestämt massage. En hyllning till dig själv. Tillåt dig att njuta, för att uttrycka, att släppa taget (mentalt och fysiskt). Vi brukar inte fråga om skador eftersom du bör vara medveten om dina egna begränsningar och vila när du behöver. Du är aldrig förväntad att genomföra en asana på bekostnad av din hälsa. Du är alltid uppmuntrad att vara varsam och att flyta till eller stanna i Shavasana eller Makrasana (de vilande ställningarna) vid behov.

Kom ihåg att det inte finns några krav på prestation eller produktivitet i Yoga. Yoga är för dig att optimera själv genom att koppla av, inte att konkurrera med andra eller en idé om dig själv eller till och med illusionen av perfektion. När du kopplar av kommer du äntligen att få allt det resultat du eftersträvat.