Vad är Tantra?

Tantra är vetenskapen om medvetandet, upplevelsen av sig själv, omformning, kärlek och hängivenhet. Tantra är inte teoretiskt och det är inte en filosofi. Det har därmed ingenting med huvudet eller “tänkande” att göra. Filosofi kan begripas med intellektet och med begrepp och tal men så är det inte så med Tantra. Tantra är alltså inte ett intellektuell koncept utan något som definieras av varje individ och hens upplevelse. Det överskrider tänkandet och kräver av sig själv förändringar

Traditionell Tantra Yoga som det undervisas och utövas på Shri Kali Ashramet i Indien:

Systemet härrör från en tidlös tantrisk formel. Denna serie av ställningar (Asanas) ar baserad på Ayurvedans förståelse av det subtila energisystemet och metafysiken i den vediska filosofin. Asanas praktiseras genom att ligga på golvet där kroppsrörelse varvas med återkommande meditativ avkoppling. På det sättet får vi tillgång till det undermedvetna och kan instinktivt åter komma i linje med vårt sanna jag – vårt heliga själv. Tantrikerna ser kroppen som ett uttryck för själen, inte bara ett fysiskt skal.

När vårt kroppsliga system lär sig att vara i ett konstant tillstånd av inre avslappning kan det balansera sig själv genom att läka och återintegreras med det hela, det gudomliga totala. Tantra är inte en akademisk filosofi, utan ett liv i praktiken. Eftersom du inte kan skilja sinnet från kroppen ar det helt enkelt så att när harmoni uppnås inombords uppstår meditation av sig själv.

Detta traditionella yogasystem tränar således kroppen, sinnet och all subtil energi som en helhet. Det bygger styrka, flexibilitet, energi och även nåd, smidighet och inre harmoni. Den unika undervisningsstilen gör det möjligt för eleverna att behärska djupare inre meditation efter en kort tid. Tantra har sin betoning på hela kroppens meditation för att uppnå enighet med det gudomliga själv.

Yoga är en vetenskap som lär hela kroppen att meditera och som i sin natur aldrig lär ut konkurrens. Konkurrens innebär att man alltid jämför och kontrasterar mot externa situationer. Tantra Yoga ingjuter istället integration, anrikning och ojämförlig inre styrka. Med dessa egenskaper kan en utövare behärska livet. Styrkan av att kunna “styra sitt eget liv” ger tillfredsställelse och uppfyllelse som stannar kvar oberoende av eventuella externa situationer eller händelser i livet.

Kaula Yoga är ett Tantriskt Yoga-system. Tantra är exakt översatt som ”kärnan i kärnan” och hänvisar till detta system av kunskap som belyser de grundläggande uppfattningarna om livet. Som en del av Kaula Tantra Vijnana ingår Asana, Pranayama och Bandhas integrerat så att utövarna kan kultivera sina inre hälsosystem och därmed få en upplevelse av lugn och balans. Erfarenheterna av lugn och balans ger en referenspunkt för att bygga ett lugnt och balanserat liv.

I traditionell Kaula Yoga är Asanas (ställningar) utlärt från en tidlös tantrisk formel baserad på det subtila energisystemet, Prana eller Chi-systemet. Asanas utförs försiktigt och stadigt med fokus på att optimera hela sig själv. Således är alla system i kroppen subtilt optimerade. Kaula Asana-systemet, även kallat Tri-dosha, innehåller balansserien och hälsoserien, där du balanserar de olika aspekterna av din prana, eller din livsenergi. De fem elementen (eter, vind, eld, vatten, jord) är indelade i tre grupper som kallas tri doshas. Genom att balansera de fem elementen eller tri doshas balanserar du din mentala och fysiska hälsa.

Tack vare rikedomen i traditionen uppnår utövare av Kaula Tantra balans efter en mycket kort tid. Denna balans inkluderar behärskning av arbetsställningar, ökad styrka och balanserad hälsa. Denna balans tillåter utövarna att snabbt blomstra i alla aspekter av sina liv. Traditionell Tantra förstår att när du är fysiskt och psykiskt frisk kan du bygga ett sunt och optimerat liv.

Genom att införliva och integrera metoder och kunskap om Tantra uppnår vi en inre balans så att vi kan slappna av och flyta harmoniskt genom livet. De olika traditionella Tantraövningarna i asana, pranayama och bandhas kultiverar och optimerar alla aspekter av jaget så att vi kan förverkliga vår fulla potential.

Det är viktigt att förstå att Yoga inte handlar om att vara flexibel. Det handlar om att odla hälsan och om att stärka. Genom att sträcka dina leder och muskler minskar kroppens obehag och du får en förbättrad blodcirkulation, balans, muskelkvalitet och allmän hälsa.

Under hälsoserien är det viktigaste att slappna av. När kroppen slappnar av har den möjlighet att internt och intuitivt balansera sig själv. Vi är undermedvetna varelser. Den största delen av våra liv (till exempel andning, promenader, matsmältning men även att prata med vänner) är faktiskt åstadkommet undermedvetet. Dessa är alla aktiviteter vi gör utan medveten tanke. På grund av detta är lärarens främsta uppgift att skapa en djup avslappning – meditation – för att ge eleven en miljö (internt och externt) där hen intuitivt slappnar av och sedan balanseras. Därför stör inte läraren i onödan. Först när du kopplar av kommer alla fördelar av yogan fram – flexibilitet, hälsa, och styrka.

Utrymmet eller platsen for utövande är lugnt och fridfullt. Det finns ingen musik och justeringar är sällsynta, allt för att utövarna inte skall störas och så att de kan kultivera sin egen intuitiva medvetenhet istället för att vara beroende av externa effekter. Läraren är medveten om varje elev och kommer endast att justera i händelse av eventuell risk for skada, detta för att utövaren bekvämt skall kunna slappna av även om hon/han justeras. Om du har frågor eller vill ha råd så tala med läraren före eller efter lektionen.

För att optimera din och andras upplevelse och erfarenhet av träningen ska den som behöver lämna yogasalen eller platsen vara tyst så att inte andra störs om de är i ett undermedvetet tillstånd av avslappning. Du är välkommen och uppmuntras att stanna i din meditation efter slutet av lektionen även om du somnar.

Under sessionen, var alltid försiktig, Du kan sträcka och utforska din fysiska verklighet försiktigt, utan risk för skada. Du kan också använda  en mild men bestämd massage, det blir en hyllning till dig själv. Tillåt dig att njuta, att uttrycka, att släppa taget (mentalt och fysiskt). Vi brukar inte fråga om skador eftersom du bör vara medveten om dina egna begränsningar och vila när du behöver. Du är aldrig förväntad att genomföra en asana på bekostnad av din hälsa. Du är alltid uppmuntrad att vara varsam och att flytta till eller stanna i Shavasana eller Makrasana (de vilande ställningarna) vid behov.

Kom ihåg att det inte finns några krav på prestation eller produktivitet i Yoga. Yoga är för att optimera dig själv genom att koppla av, inte genom att konkurrera med andra eller en idé om dig själv eller till och med illusionen av perfektion. När du kopplar av kommer du äntligen att få allt det resultat du eftersträvat.