Musik: 4Gopinath, a prayer of Srila Bhaktivinoda Thakura

En kort introduktion och svar på vanliga frågor om yoga

 

1. Vad är Yoga?

Yoga förbättrar styrka och hälsa i din fysiska, mentala och känslomässiga existens. Det är det äldsta kända sättet att träna och hålla formen, förbättra tillståndet av muskler, inre organ, hud, sinnen, känslor och mental funktion i kroppen. Den har mer än 6000 års existens och har sitt ursprung i Indien där den utövas som en del av det dagliga livet. Yogan är erkänd som en vetenskap för att förhindra sjukdom, hela och bevara hälsan. I många länder i Europa används yoga på sjukhus och certifierade kliniker för rehabilitering och allmän läkning efter operation eller olycksfall. När praktiserad korrekt och tålmodigt förbättras tillståndet för fysisk och mental hälsa och medvetandet till en extremt hög nivå.

2. Vad är Asanas?

Asanas är de poser eller rörelser som används i Yoga. Det kan handla om allt från enkla sträckningsrörelser av muskler och avkopplande övningar till mycket krävande balans- och styrkeutmanande rörelser. Som i all träning förbättras man stadigt och når med tiden en högre nivå både fysiskt och mentalt.

3. Är Yoga en religion?

Nej! Yoga är “gränslös” och bryr sig inte om nationalitet, ras eller religion. Yoga bygger inte på att döma någon eller något utan på att förbättra förståelsen och acceptansen av sig själv och andra som de är. På det sättet uppnås ett högre medvetandetillstånd till förmån för alla i universum. Ordet Yoga betyder förening.

4.Vad är chakras?

Chakras är de olika energicentren i kroppen. De 7 viktigaste är belägna längs ryggmärgen och flera mindre chakra är placerade över olika delar av hela kroppen, oftast nära lymferna. Dessa stimuleras och inriktas for att balanseras under Asanapraktiken, Pranayama och meditation.

5.Vad är Vinyasa?

Det är när du rör dig från en Asana till en annan, vilket skapar ett flöde av rörelser som ökar blodcirkulationen, förbättrar andning och stärker musklerna samt balanserar energin i den mänskliga kroppen och vitaliserar hela det fysiska och psykiska nervsystemet. Det är också mycket vackert att beskåda då ett mönster av känslor uppstår när den utförs. Det kan lätt jämföras med konst på sin högsta nivå.

6. Kan alla träna Yoga?

Ja! Oavsett ålder, kön, fysisk kapacitet och/eller livsstil. Yoga är för alla som vill övervinna sina personliga gränser och som önskar göra framsteg i alla frågor, fysiskt som mentalt. Det finns ingen diskriminering i sann Yoga och det är aldrig för sent att börja. I Yoga räknar vi inte levnadsår, utan mängden andetag i livet.

7. Är Yoga lämplig för män?

Definitivt Ja! I många länder är Yogautövandet till och med mansdominerat. Alla män som utövar Kung Fu Karate, Aikido, Judo eller andra kampsporter tränar också Yoga för att förbättra sin styrka, kontroll, energi och andningsteknik. De flesta elitidrottare i hela världen i dag övar Yoga eftersom det förbättrar resultat och prestation men även många andra män utövar numera Yoga och meditation i sitt dagliga liv för att förbättra koncentrationen, öka arbetskapaciteten samt för att lindra stress och spänningar.

8. Vad är de olika Bandhas?

Bandhas är de inre energiventiler som när de aktiveras tillåter energi att flöda genom dem. Det ar en aktivering av vilande potential av den förkroppsligade anden. Även kallad “lås” för att förhindra utflödet (försvinnande) av energi riktas det inre energiflödet till kroppen för att bevattna nadis (energikanaler) och aktivera kroppens energi. Bandhas används tillsammans med asana, pranayama, visualisering och meditation och fungerar som ett kraftfullt stöd.

9. Vad är meditation?

Det finns många sätt att meditera. Bara genom att observera är ett sätt att meditera. Även att be, i vilken religion det än är, är också meditation. Du kan titta på en blomma i naturen och det är också meditation, eller bara sitta i tystnad och andas. Du kan också gå djupt i meditation med hjälp av olika tekniker av andningsövningar. Du kan meditera för förbättrad koncentration och ett högre resultat i din karriär och liv. Du kan gå djupet in i ditt “inre jag” och ha en konversation med dig själv i ett högre medvetandetillstånd. Du kan fokusera på ett ämne eller ett föremål eller en önskan och tanke. I allmänhet är meditation ett sätt att få tillbaka eller “spåra” sig själv och det är anslutningen av det som samexisterar runt och med oss ​​alla. Meditation förbättrar hälsan och balansen och är ett sätt att bli korrekt fokuserad i livet.

10. Kommer Yoga att förbättra mitt sexliv?

Ja i hög grad. Det finns även speciella övningar för par och för den som lider av låg eller obalanserad erotisk energi. Glöm aldrig att Yoga först av allt är balans och hälsa enligt naturens lagar och att syftet alltid är frid och harmoni inom dig själv och allt som omger oss.

“The Heart is a thousand stringed instrument that can only be tuned with Love.” ― Hafiz